Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu – Tân Phong

Địa chỉ: 9FQG+JF5, Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam

Số điện thoại: 0213 3876 413

Trang web: sotp.laichau.gov.vn

Bản đồ chỉ đường: 22.389.016.599.999.900,10.347.622.059.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu ở đâu?

Trả lời: 9FQG+JF5, Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu là bao nhiêu?

Trả lời: 0213 3876 413

Hỏi: Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hỏi: Website của Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu là gì?

Trả lời: sotp.laichau.gov.vn

Xem thêm:  Cụm CN Bình Lục Hà Nam - Trung Lươg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.