Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh niên tỉnh Bình Dương, Phú Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 168 Đ. Phú Lợi, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3840 544
Trang web
Vị trí chính xác 109.819.499, 1.066.724.151


Địa chỉ Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh niên tỉnh Bình Dương ở đâu?

168 Đ. Phú Lợi, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh niên tỉnh Bình Dương như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Văn hoá Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Nghé