Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Hỗ Trợ Thanh Niên, Phường 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 284 Lãnh Binh Thăng, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3241 4179
Trang web
Vị trí chính xác 107.638.915, 1.066.497.052


Xem thêm:  Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bình Dương, KP. Hòa Lân