Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Đông Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VRQ2+WMV, Đ. Nguyễn Du, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 028 6272 8214
Trang web ttgdqp.edu.vn
Vị trí chính xác 108.898.564, 10.680.168.189.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Đào Tạo & Sát Hạch Lái Xe Châu Đốc, Khóm Châu Long 8