Trung Tâm Giao Dịch Bất Động Sản Đại Dương – Tam Thanh

Địa chỉ: 134 Đường Bến Bắc, Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Số điện thoại: 0205 3818 668

Trang web: batdongsandaiduong.com

Bản đồ chỉ đường: 21.848.837,1.067.515.992 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trung Tâm Giao Dịch Bất Động Sản Đại Dương ở đâu?

Trả lời: 134 Đường Bến Bắc, Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trung Tâm Giao Dịch Bất Động Sản Đại Dương là bao nhiêu?

Trả lời: 0205 3818 668

Hỏi: Trung Tâm Giao Dịch Bất Động Sản Đại Dương mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[09:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00]

Hỏi: Website của Trung Tâm Giao Dịch Bất Động Sản Đại Dương là gì?

Trả lời: batdongsandaiduong.com

Xem thêm:  Bất động sản Xuân Thành Land - Ph.Gia Cẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.