TRUNG TÂM DINH DƯỠNG, Hiệp Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ B23 đường Họa Mi, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 094 831 26 54
Trang web
Vị trí chính xác 10.879.937.199.999.900, 106.638.809


Địa chỉ TRUNG TÂM DINH DƯỠNG ở đâu?

B23 đường Họa Mi, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của TRUNG TÂM DINH DƯỠNG như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  OM Yoga & Wellness Hub - CN Dĩ An, Dĩ An