Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh An Giang, P. Mỹ Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 77 Tôn Đức Thắng, P. Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3853 566
Trang web ttvlangiang.gov.vn
Vị trí chính xác 103.856.731, 10.543.656.709.999.900


Địa chỉ Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh An Giang ở đâu?

77 Tôn Đức Thắng, P. Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh An Giang như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Đào Tạo Nghề Và Giới Thiệu Việc Làm Vinhempich, Phường 10