Trung tâm Dạy nghề quận Tân Bình, Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 456 Trường Chinh, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3810 0097
Trang web
Vị trí chính xác 108.008.471, 10.663.882.439.999.900


Địa chỉ Trung tâm Dạy nghề quận Tân Bình ở đâu?

456 Trường Chinh, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Dạy nghề quận Tân Bình như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-10:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Tiểu Học Suối Ngô D, Suối Ngô