Trung tâm dạy khiêu vũ Sagadance Center, Phường 14

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9 Đ. Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 093 809 38 39
Trang web sagadance.com
Vị trí chính xác 107.696.563, 1.066.659.055


Địa chỉ Trung tâm dạy khiêu vũ Sagadance Center ở đâu?

9 Đ. Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm dạy khiêu vũ Sagadance Center như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Life Dance Studio, Phường 12