Trung Tâm Bóng Đá Trẻ Em TPHCM, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 824 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 246 44 50
Trang web daybongda.net
Vị trí chính xác 10.775.765.999.999.900, 1.066.685.308


Địa chỉ Trung Tâm Bóng Đá Trẻ Em TPHCM ở đâu?

824 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Bóng Đá Trẻ Em TPHCM như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-18:00], Thứ Ba:[09:00-18:00], Thứ Tư:[09:00-18:00], Thứ Năm:[09:00-18:00], Thứ Sáu:[09:00-18:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Clb Bóng Đá Bình Giao, Binh Nhâm