Trung tâm BDVH & LUYỆN THI TÂY NINH NO.1, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 833X+R84, Hẻm số 15 Ba Mươi tháng Tư, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3825 563
Trang web
Vị trí chính xác 11.304.499.999.999.900, 1.060.983.333


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  THCS Tân Hưng, Tân Tây