Trồng Nấm Sạch Tại Nhà, Hồ Chí Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 4 Đường 15, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 650 21 14
Trang web trongnam.vn
Vị trí chính xác 10.859.509.899.999.900, 10.672.342.599.999.900


Địa chỉ Trồng Nấm Sạch Tại Nhà ở đâu?

Số 4 Đường 15, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trồng Nấm Sạch Tại Nhà như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Viện Eakmat - Vườn Ươm Giống Cây Trồng Cao Cường Đăk Lăk - Hoà Thắng