Trí Huệ cung, Trường Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 7547+3QV, Nguyễn Văn Linh, Trường Hoà, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 696 52 57
Trang web
Vị trí chính xác 112.552.455, 10.616.440.899.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thánh thất Thái Bình, Hòa Châu