Trâu Nướng Ngói Tiến Thành, Khu phố 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8483+WQ3, Khu phố 1, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 275 74 06
Trang web
Vị trí chính xác 113.172.567, 10.610.443.389.999.900


Địa chỉ Trâu Nướng Ngói Tiến Thành ở đâu?

8483+WQ3, Khu phố 1, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trâu Nướng Ngói Tiến Thành như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Dookki, Phường 5