Trang trại tiến lý – Tam Điệp

Địa chỉ: Quèn Thờ, Tam Điệp, Ninh Bình 430000, Việt Nam

Số điện thoại: 096 320 56 76

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 20.117.514.699.999.900,1.059.083.371 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trang trại tiến lý ở đâu?

Trả lời: Quèn Thờ, Tam Điệp, Ninh Bình 430000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trang trại tiến lý là bao nhiêu?

Trả lời: 096 320 56 76

Hỏi: Trang trại tiến lý mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hỏi: Website của Trang trại tiến lý là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  Trang Trại Lợn Giống - Quỳnh Văn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.