Trang Trai Nhân Giống Chim Trĩ , Đà Điểu, Chim Công, Gà Đông Tảo…. – Hồ Đắc Kiện

Địa chỉ: Ấp Cống Đôi, Hồ Đắc Kiện, Châu Thành, Sóc Trăng, Việt Nam

Số điện thoại: 0343 722 248

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 97.386.127,10.587.400.699.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trang Trai Nhân Giống Chim Trĩ , Đà Điểu, Chim Công, Gà Đông Tảo…. ở đâu?

Trả lời: Ấp Cống Đôi, Hồ Đắc Kiện, Châu Thành, Sóc Trăng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trang Trai Nhân Giống Chim Trĩ , Đà Điểu, Chim Công, Gà Đông Tảo…. là bao nhiêu?

Trả lời: 0343 722 248

Hỏi: Trang Trai Nhân Giống Chim Trĩ , Đà Điểu, Chim Công, Gà Đông Tảo…. mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Hỏi: Website của Trang Trai Nhân Giống Chim Trĩ , Đà Điểu, Chim Công, Gà Đông Tảo…. là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  Trại Gà Thanh Lượng - Đồng Hỷ