Trang trại Ngựa bạch Lai Châu – Giang Ma

Địa chỉ: 9GVH+HR3, QL4D, Giang Ma, Tam Đường, Lai Châu, Việt Nam

Số điện thoại: 091 257 94 79

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 223.938.821,1.035.295.622 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trang trại Ngựa bạch Lai Châu ở đâu?

Trả lời: 9GVH+HR3, QL4D, Giang Ma, Tam Đường, Lai Châu, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trang trại Ngựa bạch Lai Châu là bao nhiêu?

Trả lời: 091 257 94 79

Hỏi: Trang trại Ngựa bạch Lai Châu mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[07:30-17:00], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hỏi: Website của Trang trại Ngựa bạch Lai Châu là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Ichigo Strawberry Farm Đà Lạt - Phường 7