Trang trại Hoàng Đạt Hòa Bình – Thu Phong

Địa chỉ: Xóm Nam Sơn 2, Thu Phong, Cao Phong, Hòa Bình 360000, Việt Nam

Số điện thoại: 091 702 19 85

Trang web: miahoabinh.com

Bản đồ chỉ đường: 207.399.272,105.339.541 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trang trại Hoàng Đạt Hòa Bình ở đâu?

Trả lời: Xóm Nam Sơn 2, Thu Phong, Cao Phong, Hòa Bình 360000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trang trại Hoàng Đạt Hòa Bình là bao nhiêu?

Trả lời: 091 702 19 85

Hỏi: Trang trại Hoàng Đạt Hòa Bình mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[09:00-17:00], Chủ Nhật:[09:00-17:00], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00]

Hỏi: Website của Trang trại Hoàng Đạt Hòa Bình là gì?

Trả lời: miahoabinh.com

Xem thêm:  NAFARM TAY NINH, Tân Châu