Trang trại Hoàng Đạt Hòa Bình 2 – Xóm Bưng

Địa chỉ: 1, Xóm Bưng, Cao Phong, Hòa Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 091 702 19 85

Trang web: miahoabinh.vn

Bản đồ chỉ đường: 20.722.285.499.999.900,10.533.017.199.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trang trại Hoàng Đạt Hòa Bình 2 ở đâu?

Trả lời: 1, Xóm Bưng, Cao Phong, Hòa Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trang trại Hoàng Đạt Hòa Bình 2 là bao nhiêu?

Trả lời: 091 702 19 85

Hỏi: Trang trại Hoàng Đạt Hòa Bình 2 mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00]

Hỏi: Website của Trang trại Hoàng Đạt Hòa Bình 2 là gì?

Trả lời: miahoabinh.vn

Xem thêm:  Trang trại hữu cơ food an (vtoc) - Đa Kai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.