Trang trại Hoa Giấy – P. Tân Sơn

Địa chỉ: Unnamed Road, P. Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Số điện thoại: 0364 665 668

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 197.749.533,1.057.688.141 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trang trại Hoa Giấy ở đâu?

Trả lời: Unnamed Road, P. Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trang trại Hoa Giấy là bao nhiêu?

Trả lời: 0364 665 668

Hỏi: Trang trại Hoa Giấy mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Trang trại Hoa Giấy là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà máy sản xuất nước sạch Nguyệt Hóa - Châu Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.