Trang trại HDT – Thanh Thuỷ

Địa chỉ: Thôn Thủy Sơn, Thanh Thuỷ, Thanh Chương, Nghệ An, Việt Nam

Số điện thoại: 091 352 17 71

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 187.002.122,1.052.909.569 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trang trại HDT ở đâu?

Trả lời: Thôn Thủy Sơn, Thanh Thuỷ, Thanh Chương, Nghệ An, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trang trại HDT là bao nhiêu?

Trả lời: 091 352 17 71

Hỏi: Trang trại HDT mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00]

Hỏi: Website của Trang trại HDT là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  ga hmong bmt daklak - Cư Ê Bur