Trang trại đà điểu Phùng Nguyên , Lâm Thao ,Phú Thọ – Khu 8

Địa chỉ: 77HJ+993, Khu 8, Lâm Thao, Phú Thọ, Việt Nam

Số điện thoại: 097 387 66 90

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 212.783.761,1.052.809.247 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trang trại đà điểu Phùng Nguyên , Lâm Thao ,Phú Thọ ở đâu?

Trả lời: 77HJ+993, Khu 8, Lâm Thao, Phú Thọ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trang trại đà điểu Phùng Nguyên , Lâm Thao ,Phú Thọ là bao nhiêu?

Trả lời: 097 387 66 90

Hỏi: Trang trại đà điểu Phùng Nguyên , Lâm Thao ,Phú Thọ mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Trang trại đà điểu Phùng Nguyên , Lâm Thao ,Phú Thọ là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  TRẠI DÚI TIÊN PHƯỚC - TT. Tiên Kỳ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.