Trang trại bò sữa công ty FrieslandCampina Hà Nam – Duy Tiên

Địa chỉ: Yên Bình, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 20.680.580.199.999.900,10.602.412.179.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trang trại bò sữa công ty FrieslandCampina Hà Nam ở đâu?

Trả lời: Yên Bình, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trang trại bò sữa công ty FrieslandCampina Hà Nam là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Trang trại bò sữa công ty FrieslandCampina Hà Nam mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[05:00-09:00], Chủ Nhật:[05:00-09:00], Thứ Hai:[05:00-09:00], Thứ Ba:[05:00-09:00], Thứ Tư:[05:00-09:00], Thứ Năm:[05:00-09:00], Thứ Sáu:[05:00-09:00]

Hỏi: Website của Trang trại bò sữa công ty FrieslandCampina Hà Nam là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Trang trại bò sữa số 3 TH Milk - Nghĩa Lâm