Trân Nails & Spa, P

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 232A Đ. Lê Văn Lương, P, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 094 995 56 00
Trang web
Vị trí chính xác 107.441.091, 1.067.041.376


Địa chỉ Trân Nails & Spa ở đâu?

232A Đ. Lê Văn Lương, P, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trân Nails & Spa như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-21:30], Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trang Beauty Salon, khu phố 5