Trạm Y Tế Xã Thạnh Bình, Thạnh Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ G3W8+HRQ, Thạnh Bình, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3744 206
Trang web
Vị trí chính xác 115.464.524, 1.060.671.086


Địa chỉ Trạm Y Tế Xã Thạnh Bình ở đâu?

G3W8+HRQ, Thạnh Bình, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trạm Y Tế Xã Thạnh Bình như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị, Phường 13