Trạm Y Tế Xã Tân Đông, Tân Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3751 124
Trang web
Vị trí chính xác 116.761.194, 1.062.110.352


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trạm Y tế Mỏ Công, Mỏ Công