Trạm y tế Phước Ninh, Phước Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 87P3+P9H, Phước Ninh – cầu Thống Nhất, Phước Ninh, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3877 792
Trang web
Vị trí chính xác 113.368.114, 10.625.347.579.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường mẫu giáo Nắng Xuân, Trường Tây