Trạm y tế Long Thành Bắc, Long Thành Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Đường Số 11 An Dương Vương, Long Thành Bắc, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3832 438
Trang web
Vị trí chính xác 112.917.878, 1.061.338.462


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trạm Y Tế Xã Tân Hiệp, Tân Hiệp