Trạm thu phí Cầu Rạch Miễu, An Khánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QL60, An Khánh, Châu Thành, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 0394 797 879
Trang web
Vị trí chính xác 10.314.722.699.999.900, 1.063.483.583


Địa chỉ Trạm thu phí Cầu Rạch Miễu ở đâu?

QL60, An Khánh, Châu Thành, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Trạm thu phí Cầu Rạch Miễu như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo