Trạm Dừng Chân Mekong, Long An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ C87Q+RXV, QL1A, Long An, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 093 333 44 45
Trang web
Vị trí chính xác 104.146.169, 1.063.399.158


Địa chỉ Trạm Dừng Chân Mekong ở đâu?

C87Q+RXV, QL1A, Long An, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Trạm Dừng Chân Mekong như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bún cá rô đồng- bánh canh ghẹ, Hội Nghĩa