Trại tôm giống CP. Bà Rịa Vũng Tàu – Phước Hải

Địa chỉ: C8R4+89H, Phước Hải, Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web: cp.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 10.440.817.899.999.900,1.073.059.849 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trại tôm giống CP. Bà Rịa Vũng Tàu ở đâu?

Trả lời: C8R4+89H, Phước Hải, Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trại tôm giống CP. Bà Rịa Vũng Tàu là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Trại tôm giống CP. Bà Rịa Vũng Tàu mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hỏi: Website của Trại tôm giống CP. Bà Rịa Vũng Tàu là gì?

Trả lời: cp.com.vn

Xem thêm:  Tôm Hùm Alaska - Canada - Cua Hoàng Đế - Kingcrab MrD - Phường 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.