TRẠI THỎ MINH TUẤN – Bình An

Địa chỉ: V58C+CW2, Bình An, Châu Thành, Kiên Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 097 196 87 01

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 98.660.064,1.051.722.533 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ TRẠI THỎ MINH TUẤN ở đâu?

Trả lời: V58C+CW2, Bình An, Châu Thành, Kiên Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của TRẠI THỎ MINH TUẤN là bao nhiêu?

Trả lời: 097 196 87 01

Hỏi: TRẠI THỎ MINH TUẤN mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của TRẠI THỎ MINH TUẤN là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Trang trại chăn nuôi gà Thành Sửu - Nghi Trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.