Trại sản xuất tôm giống sạch bệnh Công ty CPĐT S6 – Ninh Hải

Địa chỉ: Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 662710, Việt Nam

Số điện thoại: 0259 6555 666

Trang web: s6.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 115.869.038,1.090.751.725 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trại sản xuất tôm giống sạch bệnh Công ty CPĐT S6 ở đâu?

Trả lời: Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 662710, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trại sản xuất tôm giống sạch bệnh Công ty CPĐT S6 là bao nhiêu?

Trả lời: 0259 6555 666

Hỏi: Trại sản xuất tôm giống sạch bệnh Công ty CPĐT S6 mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Trại sản xuất tôm giống sạch bệnh Công ty CPĐT S6 là gì?

Trả lời: s6.com.vn

Xem thêm:  Chi Nhánh Cty Cổ Phần Việt Úc - Bạc Liêu - Vĩnh Thịnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.