Trại Ong Bảy Mun Thới Lai – Thới Lai

Địa chỉ: Ấp Sân Banh, Thới Lai, Bình Đại, Bến Tre, Việt Nam

Số điện thoại: 0378 100 855

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 10.228.627,10.653.182.699.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trại Ong Bảy Mun Thới Lai ở đâu?

Trả lời: Ấp Sân Banh, Thới Lai, Bình Đại, Bến Tre, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trại Ong Bảy Mun Thới Lai là bao nhiêu?

Trả lời: 0378 100 855

Hỏi: Trại Ong Bảy Mun Thới Lai mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:00-23:00], Chủ Nhật:[06:00-23:00], Thứ Hai:[06:00-23:00], Thứ Ba:[06:00-23:00], Thứ Tư:[06:00-23:00], Thứ Năm:[06:00-23:00], Thứ Sáu:[06:00-23:00]

Hỏi: Website của Trại Ong Bảy Mun Thới Lai là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Công Ty Mật Ong Rừng Phú Quốc - Dương Tơ