Trại lươn giống Trung An – Tân Phú Trung

Địa chỉ: Ấp Tân Lợi, Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp 93000, Việt Nam

Số điện thoại: 0346 098 698

Trang web: business.site

Bản đồ chỉ đường: 10.241.228.399.999.900,10.572.766.969.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trại lươn giống Trung An ở đâu?

Trả lời: Ấp Tân Lợi, Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp 93000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trại lươn giống Trung An là bao nhiêu?

Trả lời: 0346 098 698

Hỏi: Trại lươn giống Trung An mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hỏi: Website của Trại lươn giống Trung An là gì?

Trả lời: business.site

Xem thêm:  Bán cá Hô giống - An Thái Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.