Trại Lươn Bạc Liêu ( 5 Hột ) – Hoà Bình

Địa chỉ: Vĩnh Mỹ A, Hoà Bình, Bạc Liêu, Việt Nam

Số điện thoại: 094 912 23 72

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 92.398.863,10.561.566.859.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trại Lươn Bạc Liêu ( 5 Hột ) ở đâu?

Trả lời: Vĩnh Mỹ A, Hoà Bình, Bạc Liêu, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trại Lươn Bạc Liêu ( 5 Hột ) là bao nhiêu?

Trả lời: 094 912 23 72

Hỏi: Trại Lươn Bạc Liêu ( 5 Hột ) mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Trại Lươn Bạc Liêu ( 5 Hột ) là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  Shop mỹ phẩm Hoàng Anh, Truông Mít