Trại Hòm Hiệp Ninh, Hiệp Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1/82, Khu Phố Hiệp Bình, Phường Hiệp Ninh, Thị Xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Hiệp Ninh, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3625 364
Trang web
Vị trí chính xác 11.311.923.499.999.900, 1.061.176.706


Địa chỉ Trại Hòm Hiệp Ninh ở đâu?

1/82, Khu Phố Hiệp Bình, Phường Hiệp Ninh, Thị Xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Hiệp Ninh, Tây Ninh, Việt Nam

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trại Hòm Sáu Lợi, Hòa Châu