Trại heo rừng Ninh Thuận – Phước Thuận

Địa chỉ: HXM3+GMJ, thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận,, Phước Thuận, Ninh Phước, Ninh Thuận, Việt Nam

Số điện thoại: 093 754 49 37

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 11.583.830.899.999.900,10.895.414.849.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trại heo rừng Ninh Thuận ở đâu?

Trả lời: HXM3+GMJ, thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận,, Phước Thuận, Ninh Phước, Ninh Thuận, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trại heo rừng Ninh Thuận là bao nhiêu?

Trả lời: 093 754 49 37

Hỏi: Trại heo rừng Ninh Thuận mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Trại heo rừng Ninh Thuận là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  TRẠI DÚI TIÊN PHƯỚC - TT. Tiên Kỳ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.