Trại Gà YẾN DUY – Hưng Thành

Địa chỉ: 8RR7+GPX, Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, Việt Nam

Số điện thoại: 091 942 42 01

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 9.341.357,1.058.143.466 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trại Gà YẾN DUY ở đâu?

Trả lời: 8RR7+GPX, Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trại Gà YẾN DUY là bao nhiêu?

Trả lời: 091 942 42 01

Hỏi: Trại Gà YẾN DUY mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Trại Gà YẾN DUY là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  TRANG TRẠI PHÚC AN - CÔNG TY MINH PHÚC AN - Hàm Cường Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.