Trại gà Phúc Thịnh Cần Thơ – Long Hoà

Địa chỉ: 31 Đường Nguyễn Thanh Sơn, Long Hoà, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam

Số điện thoại: 0703 163 419

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 10.067.273.799.999.900,1.057.199.232 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trại gà Phúc Thịnh Cần Thơ ở đâu?

Trả lời: 31 Đường Nguyễn Thanh Sơn, Long Hoà, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trại gà Phúc Thịnh Cần Thơ là bao nhiêu?

Trả lời: 0703 163 419

Hỏi: Trại gà Phúc Thịnh Cần Thơ mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Trại gà Phúc Thịnh Cần Thơ là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  VƯỜN DÂU NHẬT - Phường 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.