Trại gà đông tảo Anh Nghĩa, Bến Cát

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Phú An, Bến Cát, Bình Dương 75000, Việt Nam
Số điện thoại 094 966 69 75
Trang web gadongtaonghia.net
Vị trí chính xác 110.610.578, 10.659.701.729.999.900


Địa chỉ Trại gà đông tảo Anh Nghĩa ở đâu?

Phú An, Bến Cát, Bình Dương 75000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trại gà đông tảo Anh Nghĩa như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trại Gà Thanh Lượng - Đồng Hỷ