Trại Ếch Giống Huấn Nhung – Thanh Hoá

Địa chỉ: Thôn tiến thắng, Thanh Hoá, Việt Nam

Số điện thoại: 0376 340 564

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 197.874.596,1.058.891.043 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trại Ếch Giống Huấn Nhung ở đâu?

Trả lời: Thôn tiến thắng, Thanh Hoá, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trại Ếch Giống Huấn Nhung là bao nhiêu?

Trả lời: 0376 340 564

Hỏi: Trại Ếch Giống Huấn Nhung mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Trại Ếch Giống Huấn Nhung là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Trang trại HDT - Thanh Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.