Trại Dế Oanh Vĩnh Tây Ninh, Tân Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Ấp 7, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 556 66 73
Trang web business.site
Vị trí chính xác 11.606.278.699.999.900, 10.626.277.309.999.900


Địa chỉ Trại Dế Oanh Vĩnh Tây Ninh ở đâu?

Ấp 7, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trại Dế Oanh Vĩnh Tây Ninh như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Gà giống 3 Hưng - Thống Nhất