Trại côn trùng 3 Phúc – An Bình

Địa chỉ: Hẻm 5, Khu Vực 1 Trần Vĩnh Kiết, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Số điện thoại: 091 811 65 67

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 100.144.787,105.750.166 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trại côn trùng 3 Phúc ở đâu?

Trả lời: Hẻm 5, Khu Vực 1 Trần Vĩnh Kiết, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trại côn trùng 3 Phúc là bao nhiêu?

Trả lời: 091 811 65 67

Hỏi: Trại côn trùng 3 Phúc mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Trại côn trùng 3 Phúc là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Vựa Ớt 2 Trường - Bình Ninh