Trại Cây Giống Sáu Công – Hoà Long

Địa chỉ: tổ 3 ấp bắc 3 xã hòa long, Hoà Long, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Số điện thoại: 098 518 86 06

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 105.237.549,1.071.968.436 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trại Cây Giống Sáu Công ở đâu?

Trả lời: tổ 3 ấp bắc 3 xã hòa long, Hoà Long, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trại Cây Giống Sáu Công là bao nhiêu?

Trả lời: 098 518 86 06

Hỏi: Trại Cây Giống Sáu Công mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00]

Hỏi: Website của Trại Cây Giống Sáu Công là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Dâu tây Cô Liên - Phường 7