Trại Cá Giống Xuân Trường – Khánh Xuân

Địa chỉ: 54, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Khánh Xuân, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam

Số điện thoại: 0262 3868 083

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 1.264.138,10.801.308.279.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trại Cá Giống Xuân Trường ở đâu?

Trả lời: 54, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Khánh Xuân, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trại Cá Giống Xuân Trường là bao nhiêu?

Trả lời: 0262 3868 083

Hỏi: Trại Cá Giống Xuân Trường mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Trại Cá Giống Xuân Trường là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Trại Cá Giống A Đội - Phú Thạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.