Trại Cá Giống Thanh Bình – P. Thống Nhất

Địa chỉ: 298 Phạm Văn Đồng, P. Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Số điện thoại: 0369 051 769

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 140.053.512,1.079.946.736 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trại Cá Giống Thanh Bình ở đâu?

Trả lời: 298 Phạm Văn Đồng, P. Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trại Cá Giống Thanh Bình là bao nhiêu?

Trả lời: 0369 051 769

Hỏi: Trại Cá Giống Thanh Bình mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Trại Cá Giống Thanh Bình là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Trại Cá Giống Miền Đông - Bu Nho

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.