Trại Cá Giống Quách Chương – Phường 8

Địa chỉ: 139 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam

Số điện thoại: 0290 3834 139

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 91.663.629,1.051.445.009 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trại Cá Giống Quách Chương ở đâu?

Trả lời: 139 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trại Cá Giống Quách Chương là bao nhiêu?

Trả lời: 0290 3834 139

Hỏi: Trại Cá Giống Quách Chương mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Trại Cá Giống Quách Chương là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Trang Trại Baba Trần Minh Lanh - Mỹ Tú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.