Trại cá giống Kim Thịnh – Gia Ninh

Địa chỉ: Ngã 3 Mỹ Trung, Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 51000, Việt Nam

Số điện thoại: 091 294 46 38

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 173.371.814,1.066.998.885 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trại cá giống Kim Thịnh ở đâu?

Trả lời: Ngã 3 Mỹ Trung, Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 51000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trại cá giống Kim Thịnh là bao nhiêu?

Trả lời: 091 294 46 38

Hỏi: Trại cá giống Kim Thịnh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Trại cá giống Kim Thịnh là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Trại Cá Giống Bắc Ninh - Từ Sơn