Trại cá giống Kiều Trinh – Tân Thuận

Địa chỉ: PWF2+952, Tân Thuận, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, Việt Nam

Số điện thoại: 091 397 30 35

Trang web: traicakieutrinh.vn

Bản đồ chỉ đường: 107.233.787,10.790.037.699.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trại cá giống Kiều Trinh ở đâu?

Trả lời: PWF2+952, Tân Thuận, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trại cá giống Kiều Trinh là bao nhiêu?

Trả lời: 091 397 30 35

Hỏi: Trại cá giống Kiều Trinh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Trại cá giống Kiều Trinh là gì?

Trả lời: traicakieutrinh.vn

Xem thêm:  CTY TNHH TRANG TRẠI ỐC BƯƠU ĐEN ĐỒNG THÁP - Mỹ Đông